Garancija i reklamacije

GARANCIJA KVALITETA
3D BOX je autorizovani distributer mobilnih telefona, PlayStation proizvoda, televizora i druge tehničke robe svjetskih brendova koji se nalaze u našoj ponudi na web shopu kao i u poslovnicama u Tržnom centru Mercator Borik, Banjaluka, i samim tim garantuje njihov izvorni kvalitet.

GARANTNI ROK
Garantni rok za sve proizvode kupljene u 3D BOX poslovnicama ili putem online shopa 3D BOX-a je usklađen sa odlukama proizvođača. Praktično, to znači da za svaki kupljen proizvod dobijate maksimalan garantni rok, a za artikle renomiranih brendova iz našeg asortimana to je najčešće rok od 2 godine.

REKLAMACIJA I PRIGOVORI
Naručeni proizvodi pakovani su tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja da pregleda primljenu pošiljku. Ako primljena pošiljka ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučuje se da je kupac odbije, jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakovanja oštećen. Odbijanjem pošiljke, dostavna služba će je vratiti Web shopu, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda i svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektronske ili tradicionalne pošte:

– na e-mail: prodaja@mobilnitelefoni.ba

– na poštansku adresu: 3D BOX S.P, Web shop, TC Mercator, Aleja Svetog Save 69, 78000 Banjaluka.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ako se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na osnovu fizičkog dokaza. Web shop vrši povrat reklamirane, oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku ako se utvrdi da je reklamacija opravdana i da kupac nije uticao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije, trošak zamjene proizvoda novim, u potpunosti snosi Web shop.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišćen, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i garanciju) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Web shop, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

Kupac nema pravo na reklamaciju niti na povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu proizvoda ako je došlo do oštećenja proizvoda isključivom krivicom kupca (npr. kupcu ispadne telefon iz ruku i tom prilikom napukne ekran).

Scroll to Top