KAKO KUPOVATI?
KORISNIČKI NALOG
UPOZNAJTE NAS

Uslovi prodaje putem Web shopa

1. Opšte odredbe uslova prodaje

Nosilac svih prava na ovom web shopu je firma za trgovinu i usluge 3D BOX. 3D BOX putem navedene web trgovine pruža uslugu prodaje putem svog servisa – Web shop (dalje u tekstu Web shop). Korišćenjem usluge Web shopa i svih pridruženih stranica i servisa na internet domenu www.3dbox.ba smatra se da su kupci/potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uslovima prodaje (u daljem tekstu: Uslovi), da ih potpuno razumiju i prihvataju. Ovi Uslovi primjenjuju se na prava i obaveze koje se odnose na kupovinu proizvoda ili usluga putem Web shopa i prava i obaveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljem tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Web shopa, te se smatraju sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružalac usluge online (internet) prodaje putem Web shopa je 3D BOX S.P. Banjaluka, Aleja Svetog Save 69, TC Mercator Borik, PDV broj: 509171690000.

Korisnicima (potrošačima) se preporučuje da se prije kupovine upoznaju sa ovim Uslovima i da ih redovno provjeravaju, kako bi uvijek bili upoznati sa svim svojim pravima i obavezama.

3D BOX zadržava pravo izmjene ovih Uslova u svako doba bez obaveze prethodne najave i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proistekle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj Web stranici.

3D BOX zadržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Web shopa u svako doba i bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proistekle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj Web stranici.

3D BOX zadržava pravo promjene, ograničenja ili prestanka pružanja usluge Web shopa u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključujući i djelimično ili potpuno ograničavanje pristupa i pružanja određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uslova i Opštih uslova korišćenja.

Web shop odobrava korišćenje usluga isključivo punoljetnim licima. Upotreba i korišćenje Web shopa nije dozvoljena maloljetnicima. Roditelji ili staratelji maloljetnih lica dužni su da o tome vode računa, a u protivnom preuzimaju sva prava i obaveze nastale takvim korišćenjem, dok 3D BOX u takvim slučajevima ne odgovara za eventualne posljedice takvog korišćenja.

Web shop se potpuno odriče bilo kakve odgovornosti za tačnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja preuzetih od zvaničnih proizvođača čiji proizvodi se nalaze u ponudi Web shopa www.mobilnitelefoni.ba. Web shop zadržava pravo greške u opisu i fotografiji proizvoda.

Web shop ne garantuje da fotografije proizvoda potpuno odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su razlike između stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda, te opisa proizvoda na ovim stranicama, ako proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovno i detaljno provjeravaju.

2. Uslovi prodaje

a) Sklapanje ugovora o prodaji

Ovi Uslovi kao i pojedini uslovi prodaje, naznačeni uz informacije o određenim proizvodima, predstavljaju ponudu 3D BOX-a za sklapanje Ugovora i korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uslovima iste prihvata čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i 3D BOX-a, a prema uslovima prodaje navedenim u ovim Uslovima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem Web shopa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene tog proizvoda ili usluge.

Ugovor stupa na snagu i obavezujući je od trenutka kada korisnik prihvati ponudu 3D BOX-a odabirom plaćanja i dovršavanjem narudžbe kao registrovani ili neregistrovani korisnik Web shopa.

1. U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obavezan da odabere naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge, da odabere sigurnosnu lozinku i da dostavi svoju validnu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korišćenje ili upotreba tuđih podataka.

2. Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno saopštavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim licima. Korisnik je obavezan da čuva podatke o svojoj sigurnosnoj lozinci i korisničkom računu. Nije dozvoljena upotreba tuđe registracije ili korisničkog računa.

3. Za kršenje odredbi Uslova iz ovog poglavlja, 3D BOX zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, da ugasi registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obaveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

4. Plaćanjem usluge smatra se da je sklopljen Ugovor između 3D BOX-a i korisnika kao kupca.

5. Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

b) Uslovi i postupak kupovine

Glavne karakteristike proizvoda, način upotrebe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena proizvoda, u koju je uključen PDV, istaknuta je uz svaki proizvod na Web shopu. Cijena svakog proizvoda odabranog za kupovinu na rate, kao i novčani iznos mjesečne rate, pojaviće se poslije klika registrovanog korisnika na ikonicu „U korpu“, a zatim i klika na ikonicu „Kupi“ i izbora načina plaćanja, te broja mjesečnih rata. Osnovni uslov za kupovinu jednokratnim plaćanjem ili plaćanjem na rate je uspješna autorizacija odgovarajuće platne kartice na Web shopu.

Sve informacije o potvrdi kupovine putem elektronske narudžbe dostaviće se na e-mail adresu kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili „U korpi“ za kupovinu pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u Konvertibilnim markama BiH. U sve cijene je uračunat PDV od 17 odsto.

Ako kupac ne dobije obavještenje o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio svoju e-mail adresu. U takvom slučaju kupcu se preporučuje da kontaktira 3D BOX na e-mail: prodaja@mobilnitelefoni.ba kako bi služba za korisnike provjerila da li je narudžba primljena. Ako kupac nije siguran kako da obavi kupovinu, otvorena mu je mogućnost da pozove službu 3D BOX-a na tel: +387 (0)65 333 345 i biće mu pružena sva neophodna pomoć za kupovinu na Web shopu.

c) Naručivanje i postupak narudžbe

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči bar jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu. Sve cijene izražene su u Konvertibilnim markama sa uračunatim PDV-om od 17%. Roba se naručuje elektronskim putem, klikom na ikonicu „U korpu“ pored izabranog proizvoda. Proizvod se smatra naručenim u trenutku kada kupac odabere i potvrdi način plaćanja tog izabranog artikla.

d) Dostava i uslovi dostave

Organizovanje dostave počinje:

– potvrdom uplate na žiro račun

– uspješnom autorizacijom kreditne kartice na Web shopu

– potvrđenom Web shop narudžbom sa odabirom plaćanja pouzećem

– kupovinom u fizičkoj poslovnici

1. Dostava se obavlja na području cijele Bosne i Hercegovine, u najkraćem mogućem roku, osim za proizvode u čijoj je specifikaciji drugačije navedeno i/ili za koje je kupac posebno obaviješten o roku isporuke. Kako bi osigurali kvalitetniju komunikaciju između kupca i dostavljača, administratori Web shopa dostavnim službama daju i telefonski broj koji je kupac naveo prilikom registracije/kupovine.

2. Naručeni proizvodi pakuju se tako da tokom uobičajenog rukovanja prilikom pakovanja ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja, kupac je dužan da provjeri stanje pošiljke i da u slučaju oštećenja odmah reklamira proizvod dostavljaču.

3. Ako kupac ne primi robu ili obavještenje o isporuci nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo da o tome obavijesti prodavca kako bi se preduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.

4. Ako kupac odbije da primi robu koju je naručio, prodavac ima pravo da traži od kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku.

5. Prodavac se obavezuje da će poslati pošiljku kupcu onoga trenutka kada primi potvrdu kojom se odobrava online transakcija.

6. U slučaju kašnjenja zbog više sile (izgubljeni proizvodi ili oštećeni proizvodi u dostavi ili u distributivnom centru partnera, koje je isti vratio Web shopu bez isporuke kupcu i sl.) 3D BOX ne preuzima odgovornost na “prvi rizik” i obavezuje se da pošalje zamjenski proizvod u najkraćem roku.

Kupci koji žele da znaju vrijeme dostave ili da dogovore termin dostave to mogu da dogovre telefonski, pozivom na broj: +387 (0) 65 333 345.

e) Reklamacija i prigovori

Naručeni proizvodi pakovani su tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja da pregleda primljenu pošiljku. Ako primljena pošiljka ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučuje se da je kupac odbije, jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakovanja oštećen. Odbijanjem pošiljke, dostavna služba će je vratiti Web shopu, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda i svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektronske ili obične pošte:

– na e-mail adresu: prodaja@mobilnitelefoni.ba

– na adresu: 3D BOX S.P, Web shop, Aleja Svetog Save 69, 78000 Banjaluka.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ako se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na osnovu fizičkog dokaza. Web shop vrši povrat reklamirane, oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku ako se utvrdi da je reklamacija opravdana i da kupac nije uticao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije, trošak zamjene proizvoda novim, u potpunosti snosi Web shop.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišćen, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i garanciju) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Web shop, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

Kupac nema pravo na reklamaciju niti na povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu proizvoda ako je došlo do oštećenja proizvoda isključivom krivicom kupca (npr. kupcu ispadne telefon iz ruku i tom prilikom napukne ekran).

f) Način i postupak plaćanja

Plaćanje proizvoda po cijenama istaknutim uz svaki artikl na Web shopu može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

– Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom. Naručeni proizvodi mogu se platiti online jednom od sljedećih kreditnih kartica: MasterCard, Maestro ili Visa.

– Plaćanje virmanom (opštom uplatnicom). Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opšte uplatnice u svim poslovnicama banaka kao i u svim poštanskim poslovnicama. Nakon potvrde narudžbe, Web shop prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje virmanom. Sve podatke neophodno je tačno i precizno upisati na opštoj uplatnici i izvršiti uplatu u roku.

– Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Web shop prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.

3. Zaštita podataka pri kupovini

Web shop se obavezuje da će poštovati anonimnost i privatnost korisnika Web shopa te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uslovima. Web shop može prikupljati lične podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Web shopu.

Web shop će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjenja ugovornih obaveza i što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljeg razvijanja i kvalitetnijeg pružanja svih usluga Web shopa. Web shop može da prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način upotrebe Web shopa bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili ličnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Web shop ni na koji način i nikad neće ugroziti bezbjednost i privatnost nijednog svog korisnika. Web shop će automatizovano bilježiti podatke o navikama korišćenja Web shopa od strane korisnika, između ostalog i podatke o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Web shop će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge i prilagođavanja i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinačnih korisnika.

Web shop ne bilježi broj kreditne kartice bilo kojeg korisnika/kupca/potrošača niti arhivira transakcijske podatke. Web shop za naplatu sa kreditnih kartica koristi usluge treće strane – Monri servisa i ovlašćene banke, koji enkripcijom štite podatke potrošača.

4. Komunikacija Web shopa s korisnicima

Registracijom i kupovinom svaki korisnik/kupac/potrošač daje saglasnost da ga Web shop u svrhu promocije proizvoda i usluga može putem elektronske pošte obavještavati o promjenama ili dodavanju sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu saglasnost.

Scroll to Top